Internetová encyklopedie dějin Brna

Radana Červená, Počátky brněnského Sokola a jeho zakladatelé, In: Brno v minulosti a dnes. Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna (BMD), 18, 2005, 217-257, Brno, ISBN 80-86736-01-6.

Počátky brněnského Sokola a jeho zakladateléAktualizováno: 23. 05. 2018