Osvobozování města Brna - evidence padlých rudoarmějců, 1945–1987


uloženo

AMB


fond

Osvobozování města Brna - evidence padlých rudoarmějců, 1945–1987


značka

U 24


inv. číslo

20


karton

2


osoby

Alois Beránek
s. 10 Josef Březina
s. 7 Rudolf Dufek
Jaroslav Štefl: Vybudování pohřebiště a Památníku padlým Rudoarmějcům a obětem fašismu v Brně-Novém Lískovci. Strojopis. Brno - Nový Lískovec 1984, s. 4 Oldřich Dvořák
Jaroslav Štefl: Vybudování pohřebiště a Památníku padlým Rudoarmějcům a obětem fašismu v Brně-Novém Lískovci. Strojopis. Brno - Nový Lískovec 1984, s. 4 Ferdinand Fiala
Jaroslav Štefl: Vybudování pohřebiště a Památníku padlým Rudoarmějcům a obětem fašismu v Brně-Novém Lískovci. Strojopis. Brno - Nový Lískovec 1984, s. 6
další osoby (46)...


objekty

oběti druhé světové války
pomník: Rybnická 2/01
Jaroslav Štefl: Vybudování pohřebiště a Památníku padlým Rudoarmějcům a obětem fašismu v Brně - Novém Lískovci. Strojopis. Brno - Nový Lískovec 1984, 13 stran


události

6. 11. 1957
Předání nově upraveného památníku v Brně-Novém Lískovci veřejnosti
Jaroslav Štefl: Vybudování pohřebiště a Památníku padlým Rudoarmějcům a obětem fašismu v Brně-Novém Lískovci. Strojopis. Brno - Nový Lískovec 1984, s. 12
5. 5. 1946
Předání památníku v Brně-Novém Lískovci veřejnosti
Jaroslav Štefl: Vybudování pohřebiště a Památníku padlým Rudoarmějcům a obětem fašismu v Brně-Novém Lískovci. Strojopis. Brno - Nový Lískovec 1984, s. 3
20. 8. 1945
Předání pohřebiště RA v Brně-Novém Lískovci
Jaroslav Štefl: Vybudování pohřebiště a Památníku padlým Rudoarmějcům a obětem fašismu v Brně - Novém Lískovci. Strojopis. Brno - Nový Lískovec 1984, s. 1


Menš


Aktualizováno: 02. 08. 2018