Pomník postavený na paměť v bojích o Královo Pole padlých a v čestných hrobech pochovaných rudoarmějců v Králově Poli


fond

Archiv města Brna


značka

B 32 (nezpracovaný materiál)


osoby

A. E. Babni
„Seznam provisorních ruských hrobů před exhumací v Králově Poli“, s. 4. Ivan Prokopjev Bak. (...)
„Seznam provisorních ruských hrobů před exhumací v Králově Poli“, s. 1 Ivan Prigorevič Baldorev
„Seznam provisorních ruských hrobů před exhumací v Králově Poli“, s. 4 Nikolaj Michajlovič Balotov
„Seznam provisorních ruských hrobů před exhumací v Králově Poli“, s. 5. Petr Bojarko
„Seznam provisorních ruských hrobů před exhumací v Králově Poli.
další osoby (71)...


objekty

oběti rudoarmějců při osvobozovacích bojích
pomník: Božetěchova 2a/01
„Seznam provisorních ruských hrobů před exhumací v Králově Poli“. Strojopis, nedat., asi srpen 1945, 6 stran.
V celém materiálu, který zahrnuje několik dokumentů k vybudování pohřebiště a pomníku v Brně - Králově Poli, jsou uvedeny následující počty:
194 vojínů a poddůstojníků padlých v katastru Králova Pole a na přilehlém území ulic Lidické a náměstí 28. října, 45 rudoarmějců padlých na území obce Soběšice a 87 rudoarmějců převezených z katastru obce Říčan.
„Celkem 326 příslušníků Rudé armády spí svůj věčný sen ve 3 hromadných hrobech.“
„7 padlých a v Králově Poli pochovaných důstojníků Rudé armády bylo exhumováno pohřebním ústavem města Brna později, provedena jejich kremace a urny uschovány pro hromadné mausoleum rudoarmějců“.
Tyto údaje považujeme za správné -Lik, Menš.
Jmenovitě je uvedeno 77 padlých rudoarmějců, ale 2 jména jsou zřejmě uvedena 2x - Lik, Menš.


události

29. 7. 1946
Oznámení o exhumacích padlých rudoarmějců v Brně-Králově Poli posádkovému velitelství v Brně 8. 6. 1946
Odhalení pomníku rudoarmějců v Brně-Králově Poli 15. 2. 1946
Protokol o předání vojenského hřbitova v Brně-Králově Poli 7. 11. 1945
Pietní slavnost při ukončení exhumací rudoarmějců v Brně-Králově Poli 24. 10. 1945
Zahájení exhumačních prací v Brně-Králově Poli
další události (4)...


Menš, Lik


Aktualizováno: 02. 08. 2018