PV, 1967, 20-21, tab. 18, Brno 1968, Archeologický ústav ČSAV, pobočka v Brně." />
Internetová encyklopedie dějin Brna

Milan Stloukal, Kostra z hrobu s keramikou zvoncovitých pohárů z Brna-Juliánova, PV, 1967, 20-21, tab. 18, Brno 1968, Archeologický ústav ČSAV, pobočka v Brně.

Kostra z hrobu s keramikou zvoncovitých pohárů z Brna-JuliánovaAktualizováno: 02. 08. 2018