Internetová encyklopedie dějin Brna

Jiří Svoboda, Rudolf Procházka, Nález kvartérních pozůstatků zvířecích kostí v Brně - Dominikánské ulici (okr. Brno - město), PV, 1984, 13, Brno 1987, Archeologický ústav ČSAV v Brně.

Nález kvartérních pozůstatků zvířecích kostí v Brně - Dominikánské ulici (okr. Brno - město)Aktualizováno: 02. 08. 2018