PV, 44, 207, Brno 2003, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-23-0, ISSN 1211-7250." />
Internetová encyklopedie dějin Brna

Martin Kuča, Brno (k. ú. Bosonohy, okr. Brno-město). "Dlouhé". 750 m od kóty Hradisko, PV, 44, 207, Brno 2003, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-23-0, ISSN 1211-7250.

Brno (k. ú. Bosonohy, okr. Brno-město). "Dlouhé". 750 m od kóty HradiskoAktualizováno: 01. 08. 2018