Internetová encyklopedie dějin Brna

Martin Kuča, Petr Žákovský, Brno (k. ú. Bystrc, okr. Brno-město). Intravilán obce, ul. Páteřní, PV, 42(2000), 177, Brno 2001, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-29-X, ISSN 1211-7250.

Brno (k. ú. Bystrc, okr. Brno-město). Intravilán obce, ul. Páteřní



Aktualizováno: 27. 08. 2018