Internetová encyklopedie dějin Brna

Marek Peška, Brno (okr. Brno-město). Masarykova ulice - vozovka, parc. č. 162, 293, PV, 40(1997-1998), 289, Brno 1999, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-18-4, ISSN 1211-7250.

Brno (okr. Brno-město). Masarykova ulice - vozovka, parc. č. 162, 293Aktualizováno: 01. 08. 2018