Internetová encyklopedie dějin Brna

Jindřich Beroušek, Brno (okr. Brno-město). Pekařská, Anenská, Kopečná ul. (Blok 91), parc. č. 1096/1, 1096/2, 1095/1, 1095/2, 1109, 1108, 1095/3, 1099, 1090, 958, PV, 40(1997-1998), 298-299, Brno 1999, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-18-4, ISSN 1211-7250.

Brno (okr. Brno-město). Pekařská, Anenská, Kopečná ul. (Blok 91), parc. č. 1096/1, 1096/2, 1095/1, 1095/2, 1109, 1108, 1095/3, 1099, 1090, 958Aktualizováno: 01. 08. 2018