Internetová encyklopedie dějin Brna

Martin Kuča, Brno (k. ú. Bystrc, okr. Brno-město). Pole u Vejrostovy a Ečerovy ulice, PV, 46, 231, Brno 2005, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISBN 80-86023-71-0, ISSN 1211-7250.

Brno (k. ú. Bystrc, okr. Brno-město). Pole u Vejrostovy a Ečerovy uliceAktualizováno: 01. 08. 2018