Internetová encyklopedie dějin Brna

Ladislav Nejman, A re-interpretation of early upper palaeolithic assemblages from Stránská Skála: the differences in lithic economy between the aurignacian and the Bohunician assemblages = Přehodnocení časně mladopaleolitických souborů ze Stránské skály: Ekonomické rozdíly mezi stránskoskalským Aurignacienem a Bohunicienem, PV, 1-2, 49, 23-45, Brno 2008, Archeologický ústav AV ČR v Brně, ISSN 1211-7250.

A re-interpretation of early upper palaeolithic assemblages from Stránská Skála: the differences in lithic economy between the aurignacian and the Bohunician assemblages = Přehodnocení časně mladopaleolitických souborů ze Stránské skály: Ekonomické rozdíly mezi stránskoskalským Aurignacienem a BohunicienemAktualizováno: 31. 07. 2018