Internetová encyklopedie dějin Brna

Rudolf Procházka, Vývoj opevňovacích technik na Moravě a v českém Slezsku v raném středověku, Spisy archeologického ústavu AVČR Brno, v.v.i., 38, 383 s., Brno 2009, Archeologický ústav AV ČR, ISBN 978-80-86023-98-4.

Vývoj opevňovacích technik na Moravě a v českém Slezsku v raném středověkuAktualizováno: 30. 07. 2018