Půl století brněnské hvězdárny. Půl tisíciletí brněnské astronomie


Jiří Dušek


místo vydání

Brno


rok vydání

2010objekty

Sluneční hodiny
hodiny: Dominikánské náměstí 1/06
s. 16


události

30. 8. 1959
Slavnostní otevření planetária
s. 81
16. 10. 1954
Otevření Oblastní lidové hvězdárny v Brně 6. 7. 1953
První zaznamenaná návštěva hvězdárny
s. 32
30. 8. 1948
Slavnostní první výkop základů pro brněnskou hvězdárnu
s. 30


MJ


Aktualizováno: 30. 07. 2018