Internetová encyklopedie dějin Brna

Vratislav Nejedlý, K dějinám památkové péče na Moravě - sedmdesátá léta 19. století až počátek 20. století, Památky a příroda, časopis státní památkové péče a ochrany přírody, 8, 16, 449-469, Praha 1991, Environs, ISSN 013-9853.

K dějinám památkové péče na Moravě - sedmdesátá léta 19. století až počátek 20. stoletíAktualizováno: 29. 07. 2018