Internetová encyklopedie dějin Brna

Vratislav Nejedlý, Několik poznámek k natírání povrchů uměleckých a uměleckořemeslných kamenosochařských děl při jejich opravách. (Případ opravy Pilgramova portálu brněnské Staré radnice, uskutečněné v roce 1997) , In: Zprávy památkové péče, (ZPP), časopis státní památkové péče, 1, 62, 2002, 13-18, Praha, Jalna, ISSN 1210-5538.

Několik poznámek k natírání povrchů uměleckých a uměleckořemeslných kamenosochařských děl při jejich opravách. (Případ opravy Pilgramova portálu brněnské Staré radnice, uskutečněné v roce 1997)Aktualizováno: 23. 05. 2018