Internetová encyklopedie dějin Brna

Stanislav Vohryzek, Středověká keramika Brna (na příkladu objektů č. 1, 10, 15, 16 z Mečové ulice 2) (Bakalářská práce), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno.

Středověká keramika Brna (na příkladu objektů č. 1, 10, 15, 16 z Mečové ulice 2) (Bakalářská práce)


  • Stanislav Vohryzek


  • místo vydání

    Brno


  • uloženo

    Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


  • autor

    Sed


Aktualizováno: 29. 07. 2018