Cihelna


katastr

Medlánky


popis lokality

V medlánecké cihelně při těžbě i různých úpravách byly objeveny stopy po pravěkém osídlení. Potvrzují to zejména v roce 1905 objevená sídlištní jáma se zdobenými zachovalými zvoncovitými poháry stejnojmenné kultury (2500–2000 BC) a v letech 1935–1937 nalezené pohřebiště ze starší doby bronzové – kultury únětické (2200–1700/1600 BC).


městská část

archeologické výzkumy

ZavAktualizováno: 26. 03. 2013