Zámečnická


památková ochrana

MPR Brno


katastr

Brno-město


mapové souřadnice

popis lokality

Zámečnická ulice spojující náměstí Svobody (Dolní trh) s Dominikánským náměstím (Rybný trh) byla vytyčena již ve středověku. Náležela k Druhé městské čtvrti zvané Veselá. Svůj název si podržela od 14. století do současnosti. Dnešní podoba ulice vznikla na počátku 20. století stržením historické zástavby a jejím nahrazením secesními a novobarokními činžovními domy. Vzhledem ke skutečnosti, že ulice byla až do konce 19. století podstatně užší (šířka okolo 5 metrů), podařilo se v jejím prostoru archeologicky zachytit pozůstatky starších komunikačních úrovní, studny a dřevohliněné zástavby z 13. století. Od 14. století následovalo postupné budování zděné zástavby, která byla dále upravována. Původně byly zastavěny pouze nárožní parcely směřující do náměstí Svobody, Dominikánského náměstí a Veselé ulice. Teprve později došlo k rozdělení původních parcel a na jejich půdoryse vznikly menší domy průčelím orientované do Zámečnické ulice.městská část


související odkazy


KolaříkAktualizováno: 18. 05. 2012