Česká


památková ochrana

MPR Brno


katastr

Brno-město


popis lokality

Ve středověku se ulice nazývala Platea Letorum a náležela do II. městské čtvrti, zvané Veselá (Quartale Letorum). Tato ulice, dnes tedy Česká, vycházela z Dolního trhu (dnešní náměstí Svobody) a mírně stoupala k severu přes městskou bránu Veselou (dnes přibližně v místech křížení ulic Česká, Veselá a Solniční), odkud směřovala k hradu Veveří.
V prostoru ulice České proběhlo v minulosti již několik archeologických výzkumů. Ty v obecném pohledu doložily užívání dotčeného prostoru jako komunikace již od počátků města. Také uliční čára povětšinou respektuje historickou zástavbu.ulice

městská část


související odkazy


SedAktualizováno: 19. 03. 2012