Solniční


památková ochrana

MPR Brno


katastr

Brno-město


popis lokality

Prostorem dnešní ulice Solniční ve středověku procházela městská hradba s předsunutou parkánovou zdí, vymezující prostor parkánu, a navazující vyzděný příkop. V místech křižovatky s ulicí Českou a Veselou stávala jedna ze čtyř městských bran – brána Veselá. Jižní část uliční fronty ve středověku náležela do vnitřního města (západní část do čtvrti Veselé – Quartale Letorum, východní do Běhounské čtvrti – Quartale Cursorum), prostor před městským příkopem Čtvrté čtvrti předměstské (IV. Quartale extra civitatem). Prostor ulice Solniční byl do vnitřního města začleněn až vybudováním barokního opevnění v 2. polovině 17. století. Samotná ulice Solniční pak vznikla až asanací městských hradeb a přilehlé zástavby na počátku 20. století. Pojednávaného území se dotklo v minulosti již několik archeologických výzkumů, které doložily osídlení z 1. poloviny 13. století, upřesnily podobu a průběh městské fortifikace a odkryly četná výrobní zařízení, která mohla souviset s výstavbou městských hradeb.


ulice

městská část

související odkazy


SedAktualizováno: 03. 02. 2012