Kozí


památková ochrana

MPR Brno


katastr

Brno-město


popis lokality

Kozí ulice získala své jméno již ve středověku (tehdy Gaisgassen neboli platea Caprarum). Dle historičky M. Flodrové ulička získala název pro svou nevýznamnost a malou šíři (původně 4,5–6,5 m). Řadila se tak mezi komunikace druhého řádu. J. Šebánek odvozuje její pojmenování po Kozím trhu, který se zde měl nacházet.
Kozí ulice vycházela od Běhounské brány a ústila do Kobližné ulice. Tvořila součást komunikace, která vedla do jihovýchodní části města.
Kozí ulice byla součástí třetí městské čtvrti, nazývané Běhounská (III. Quartale Cursorum). V jejím prostoru se od počátků města usazovalo německy hovořící obyvatelstvo. Podléhalo farnosti při kostele sv. Jakuba. O. Vičar sem umisťuje k polovině 14. století domy řemeslníků jako řezníka tesaře, perníkáře, vetešníka a slanaře. Jižní velká parcela při ulici Kobližné patřila Jakubu Swercerovi. Domy se měly nacházet především na západní straně; na východní straně pouze u rohových parcel, které patřily Gerlachu ze Svitav při Jezuitské ulici a jisté Zdeňce při Kobližné ulici. Zbytek prostoru měl být až do novověku nezastavěn. Archeologické výzkumy ale potvrdily středověkou (gotickou) zástavbu i na východní straně.
V šestnáctém století zde kupovali domy italští a domácí mistři.
Historická zástavba byla zbourána v letech 1896–1916. Postaveny zde byly nájemní domy, které zanikly během spojeneckého náletu USAAF 20. listopadu 1944.


ulice

městská část

související odkazy


KolaříkAktualizováno: 18. 05. 2012