Vachova


památková ochrana

MPR Brno


katastr

Brno-město


popis lokality

Prostor dnešní ulice Vachovy byl ve středověku součástí třetí městské čtvrti, nazývané Běhounská (III. Quartale Cursorum). Do podoby, jak ji známe dnes se koncipovala až během 20. století. Týká se to jak jejího plošného rozsahu, tak i vlastního průběhu. V daném prostoru (tzv. Ramhof) sice již od středověku existovala komunikace (od 15. století nazývaná ulicí Růžovou či též Koňskou – Rossengasse), ta se ovšem plně nekryla s dnešní ulicí. Proto zde jsou kromě komunikačních úrovní dokumentovány také pozůstatky staré měšťanské zástavby a jejího hospodářského a hygienického zázemí. Lokalita se nachází na mírném, k jihovýchodu obráceném svahu, který se sklání k bývalé vodoteči Ponávky v dnešním prostoru Malinovského náměstí.ulice

městská část

související odkazy


SedAktualizováno: 21. 03. 2012