Běhounská


památková ochrana

MPR Brno


katastr

Brno-město


popis lokality

Ulice Běhounská existovala již od samých počátků města Brna ve 13. století a náležela do III. městské čtvrti zvané Běhounská. Vycházela ze severovýchodního rohu Dolního trhu (Forum Inferius, dnešní náměstí Svobody) a směřovala dále kolem hřbitova za presbytářem kostela sv. Jakuba k městské bráně, zvané Běhounská (Porta Cursorum).
Název ulice vznikl pravděpodobně mylným překladem platea Rhenensis, správně ulice Rýnská, podle původních kolonistů z Porýní.
Podle Vičarovy rekonstrukce byla ulice ve 14. století zastavěna pouze ze západní strany. Z východní sem zasahovaly zadní části parcel domů obrácených do Kozí ulice. Západní uliční frontu tvořilo tehdy pět domů na podélných parcelách. Pouze v jižní části byla parcela a dům orientovány do tržiště. Od roku 1544 byl budován městský vodovod z Králova Pole, který mimo jiné vedl i ulicí Běhounskou a ústil do Merkurovy kašny na dnešním náměstí Svobody.


ulice

městská částSedAktualizováno: 20. 06. 2012