Dlouhý kus


katastr

Líšeň


mapové souřadnice

popis lokality

V rámci budování inženýrských sítí byly z ornice vyjmuty ojedinělé kamenné artefakty, patrně mladopaleolitického stáří.


poznámky

Lokalizace: prostor tvaru nepravidelného lichoběžníku leží na severovýchodním okraji Líšně, na mírném jihozápadním svahu, zhruba ve výšce 345 m. Západně je vymezen silnicí do Ochozu, na severu hřbitovem a na jihovýchodě a východě zastavěnou oblastí Líšně.
Dostupnost: zřejmě zničeno stavbou, nálezy uloženy na ÚAPP Brno.


prameny, literatura

LosAktualizováno: 27. 11. 2023