součást lokality

katastr

Líšeň


trať

Poudňa


popis lokality

V kotlině mezi Líšní a Stránskou skálou byl v roce 1957 porušen halštatský birituální hrob. Hrobová komora čtvercového půdorysu měla rozměry 2,60 x 2,25 metrů a obsahovala kostrový a přídavný žárový pohřeb. Kostra spočívala hlavou na dvou mísách a patřila ženě ve věku 14 až 20 let vysoké asi 140–150 cm. U jejích nohou ležela nádoba s kremačními pozůstatky, které patřily asi čtyřletému dítěti. Hrob obsahoval celkem 22 keramických nádob, převážně misek, které se koncentrovaly v severovýchodním rohu hrobové jámy. Žádné osobní ozdoby nebo jiné kovové milodary se nedochovaly.městská část


BaaAktualizováno: 15. 02. 2012