Unterfeld – "Dolní Pole"


součást lokality

katastr

Brno–Černovice


trať

Unterfeld


popis lokality

V roce 1925 byla otevřena na pozemku parc. č. 779 štěrkovna. Při tom byly nacházeny pravěké předměty, které však byly zničeny. Později byly vykonány malé záchranné archeologické zásahy, při kterých byly zachyceny nejstarší nálezy z období kultury s lineární keramikou (5 700 - 5 100 BC), dále z doby laténské a doby římské.


městská část


archeologické výzkumy

ZavAktualizováno: 25. 11. 2010