Internetová encyklopedie dějin Brna

Písečník p. Krátkeho - Na pískách

Písečník p. Krátkeho


 • součást lokality

  Holásky


 • místní název

  Na pískách


 • katastr

  Holásky


 • popis lokality

  Tato polykulturní lokalita byla objevena při různých činnostech v písečníku. Charakter výzkumu byl záchranný, vždy se jednalo o rozrušenou nálezovou situaci. Avšak navzdory tomuto faktu jsou stopy lidské činnosti z minulosti víc než patrné. Osídlení zde bylo zachyceno už od mladší doby kamenné - neolitu, pak v eneolitu i v časné době bronzové. Až na jeden sídlištní objekt z neolitu šlo o porušené hrobové celky.


 • městská část

  Brno-Tuřany


 • prameny, literatura

  článek v odborném periodiku
  "Mladohradištní hroby v Holáskách"


 • archeologické výzkumy

  1956 Písečník p. Krátkeho
  1954, 1956 Malý písník
  1948, 1949 Písečník p. Krátkeho


 • autor

  ZavAktualizováno: 25. 11. 2010