Krumlova pískovna


součást lokality

katastr

Holásky


trať

Chrlické čtvrtky


popis lokality

Lokalita se nachází na jihovýchod od silnice do Tuřan na mocné štěrkopískové terase. Asi 200 m od této silnice k jihovýchodu, těsně u polní cesty vedoucí do Tuřan, v trati zvané „chrlické čtvrtky“, na parcele č. 199, bylo těžením písku ničeno pohřebiště. Jak se ukázalo, hroby patřily do doby stěhování národů a raného středověku.


městská část

prameny, literatura


ZavAktualizováno: 25. 11. 2010