Kopce, Přední roviny - Silo


součást lokality

katastr

Chrlice


popis lokality

Stavba sila v blízkosti nádraží v Chrlicích si vyžádala rozsáhlé úpravy podloží na ploše větší než 2000 m². Na lokalitě proběhlo několik archeologických akcí povětšinou v režii členů Vlastivědného kroužku v Chrlicích Leo Davídka a Zdeňka Smutného. Terén staveniště se pozvolně svažuje k jihozápadu; o jeho výhodnosti pro osídlení svědčí nálezy kultury únětické, halštatské, laténské, římské i mladší.


městská část

prameny, literatura


ZavAktualizováno: 15. 08. 2012