Hradisko Staré Zámky


katastr

Líšeň


popis lokality

Lokalita se nachází na výrazné ostrožně nad údolím Říčky ve vzdálenosti asi 1,5 km od středu obce. Hradisko je členěno do dvou částí, jihovýchodní část leží na trojúhelníkovité ostrožně, která je spojena úzkou šíjí se severozápadní částí nepravidelného tvaru. Celková rozloha lokality je asi 13 hektarů; po obvodě ostrožny probíhalo opevnění, v severovýchodním nároží je val přerušen bránou. Na úzké šíji se nacházelo přepažující opevnění, další pak paralelně 150 metrů severovýchodním směrem. V terénu je dnes patrné jedině vnější opevnění na pokraji lesa, tvořené valem a příkopem.osoby

Martin Kříž
v letech 1890–1891 provedl sondážní práce v hradisku Staré Zámky


městská část

události

století 7. stol.
Vznik slovanského hradiska


prameny, literatura

zobrazit
BaaAktualizováno: 17. 01. 2011