Stránská skála


katastr

Slatina


popis lokality

Stránská skála leží na východním okraji města Brna, v městské části Slatina. Návrší, dosahující výšky 310 m n. m., je tvořeno jurskými vápenci, ve kterých se skrývají vrstvy rohovců používaných k výrobě nástrojů v průběhu paleolitu a neolitu. Od středověku byl místní vápenec využíván jako stavební kámen, severní svahy Stránské skály jsou díky tomu zničeny kamenolomy.


ulice

městská část

události

století -6000. stol.
Nejstarší doklad užívání ohně


prameny, literatura

zobrazit


související odkazy


BaaAktualizováno: 18. 05. 2012