Popelákova


katastr

Líšeň


popis lokality

Polykulturní lokalita je situována na mírném jižním svahu při rozhraní sídlištní zástavby (pod ulicí Popelákova) a Staré Líšně (náměstí Karla IV., Šimáčkova ulice) v prostoru bývalých soukromých zahrad.


ulice

Popelákova
parcela č. 693/1, 693/2, 1690/1, 1690/2, 4814/4, 4814/17


městská část

prameny, literatura

článek ve sborníku nebo kapitola v knize

"Brno-Líšeň, okr. Brno-město"

článek v odborném periodiku

"Brno-Líšeň (okr. Brno-město). Pod Popelákovou ul. "


související odkazy

archeologické výzkumy

GeiAktualizováno: 18. 05. 2012