Plíže


katastr

Maloměřice


trať

Plíže


popis lokality

Na severovýchodním obvodu Brna opouští řeka Svitava svoje doposud úzké údolí a vtéká do jihomoravské nížiny. Bezprostředně poté, co se svitavské údolí rozevírá, leží v katastru Maloměřic na levém, východním břehu Svitavy polní trať „Plíže“, již ve směru SSV-JJZ protínala železniční trať Praha–Brno. Na východní straně železničního náspu mezi ulicemi Švábenského a Borky byla kóta 212,5 m. Ta byla na mírném návrší a převyšovala okolní terén o 2,5 m. Této trati se taky říkalo „Na bařinách“.
Východně od železniční trati Praha–Brno byly na podzim 1939 zahájeny práce v souvislosti se stavbou nového nádraží. Prováděly se tu rozsáhlé terénní úpravy, jejichž výsledkem bylo, že se v tomto prostoru úplně změnila topografická situace a kóta 212,5 m zcela zmizela. Při výkopových pracích se naráželo na pravěké předměty. Byly zjištěny sídlištní nálezy od neolitu do doby halštatské a staroslovanské kostrové pohřebiště. Kromě toho se zde už na podzim 1939 našel laténský kostrový hrob a nálezy z dalších hrobů zachraňovali až do výzkumu J. Poulíka, F. Adámka a B. Vyskočila.osoby

František Adámek
autor výzkumu Josef Poulík
autor výzkumu


městská část

události

16. 5. 1941
Nález keltského pohřebištěsouvisející odkazy

archeologické výzkumy

ZavAktualizováno: 27. 11. 2010