Brno-Chrlice


popis

Ves odedávna patřila olomouckému biskupství jako středisko poměrně velkého panství a bývala propůjčována jako léno příslušníkům nižší šlechty, sídlícím pak na místní tvrzi a píšícím se někdy z Chrlic.

1320-1326 – v Chrlicích je evidováno 10 manských dvorů

1388 – ves a všechny chrlické dvory jsou zastaveny markraběti Joštovi za 50 hřiven

1567 – manská léna zrušena a biskupské statky Brno-Chrlice, Modřice a Žatčany spojeny v jediné biskupské panství se sídlem v Chrlicích

1622 – doložena obecní pečeť se znamením dvou zkřížených nožů

období 30.-leté války – obec citelně poničena

1787 – parcelací severního chrlického dvora vzniká nová ves Roznberk

1. pol. 19. století – postavena novobarokní kaplička a hranolová obecní zvonička

1853 - zřízena vlastní škola (postavena před r. 1892 – předtím byla ves přifařena a přiškolena do Tuřan)

1864 – chrlické panství přechází od olomouckého arcibiskupství na brněnské biskupství

1867-1870 – postavena železnice do Přerova

1886 – založena místní sladovna

1900 – existuje záložna (za 1. republiky přibyla další)

1912 – zřízena slévárna železa a kujné litiny Moravia (v tu dobu se v Chrlicích nachází i další provozovny)

období 1. republiky – rozvoj rodinné výstavby v okolí nádraží

1971 – Brno-Chrlice se stávají součástí Brna

Počet obyvatel v roce 1970 – 557

Počet obyvatel v roce 1991 – 3 110


více informací


osobnosti

Florian Andresík
bydliště od roku 1929 (tehdy Chrlice čp. 255) Vavřinec Andresík
rodný dům (tehdy Rosenberg čp. 6) František Blažek
bydliště s rodinou (tehdy Rosenberk čp. 58) Jan Němec
bydliště (tehdy Rosenberk čp. 4) František Popela
bydliště doložené v roce 1932 (tehdy Chrlice čp. 292)
další osobnosti (36)...


stavby

Fotbalové hřiště
Blümlova Tenisové kurty na Blümlově ulici
Blümlova Kino Sibiř, Svět, Dukla
Ernsta Macha, Rebešovická, U viaduktu Kaple
Zámecká Zvonice v Chrlicích
Zámecká
objekty

oběti první a druhé světové války
pomník: Chrlické náměstí 0/01 socha sv. Jana Nepomuckého
sochařská realizace: Chrlické náměstí 0/02 E. Mach
pamětní deska: Chrlické náměstí 1/01 E. Mach
pamětní deska: Chrlické náměstí 1/02 oběti okupace
pamětní deska: Jana Broskvy 3/01
další objekty (14)...


stavby

Fotbalové hřiště
Blümlova Tenisové kurty na Blümlově ulici
Blümlova Kino Sibiř, Svět, Dukla
Ernsta Macha, Rebešovická, U viaduktu Kaple
Zámecká Zvonice v Chrlicích
Zámecká


události

9. 9. 2017
Odhalení pamětní desky Leopolda Šroma 18. 2. 2016
Brněnské dny Ernsta Macha 2016 11. 11. 2014
Nádraží Brno-Chrlice se stalo Nejkrásnějším nádražím ČR v roce 2014 9. 12. 2012
Slavnostní přejmenování železniční stanice Brno-Chrlice 1. 6. 2012
Oslavy 100. vyročí založení slévárny ALFE
další události (15)...Aktualizováno: 10. 05. 2019