Brno-Chrlice


popis

Ves odedávna patřila olomouckému biskupství jako středisko poměrně velkého panství a bývala propůjčována jako léno příslušníkům nižší šlechty, sídlícím pak na místní tvrzi a píšícím se někdy z Chrlic.

1320-1326 – v Chrlicích je evidováno 10 manských dvorů

1388 – ves a všechny chrlické dvory jsou zastaveny markraběti Joštovi za 50 hřiven

1567 – manská léna zrušena a biskupské statky Brno-Chrlice, Modřice a Žatčany spojeny v jediné biskupské panství se sídlem v Chrlicích

1622 – doložena obecní pečeť se znamením dvou zkřížených nožů

období 30.-leté války – obec citelně poničena

1787 – parcelací severního chrlického dvora vzniká nová ves Roznberk

1. pol. 19. století – postavena novobarokní kaplička a hranolová obecní zvonička

1853 - zřízena vlastní škola (postavena před r. 1892 – předtím byla ves přifařena a přiškolena do Tuřan)

1864 – chrlické panství přechází od olomouckého arcibiskupství na brněnské biskupství

1867-1870 – postavena železnice do Přerova

1886 – založena místní sladovna

1900 – existuje záložna (za 1. republiky přibyla další)

1912 – zřízena slévárna železa a kujné litiny Moravia (v tu dobu se v Chrlicích nachází i další provozovny)

období 1. republiky – rozvoj rodinné výstavby v okolí nádraží

1971 – Brno-Chrlice se stávají součástí Brna

Počet obyvatel v roce 1970 – 557

Počet obyvatel v roce 1991 – 3 110


více informací

osobnosti

Florian Andresík
bydliště od roku 1929 (tehdy Chrlice čp. 255) František Blažek
bydliště s rodinou (tehdy Rosenberk čp. 58) Jan Němec
bydliště (tehdy Rosenberk čp. 4) František Popela
bydliště doložené v roce 1932 (tehdy Chrlice čp. 292) Jan Solnička
bydliště (tehdy Rosenberk čp. 48)
další osobnosti (34)...


stavby

Fotbalové hřiště
Blümlova Tenisové kurty na Blümlově ulici
Blümlova Kino Sibiř, Svět, Dukla
Ernsta Macha, Rebešovická, U viaduktu Kaple
Zámecká Zvonice v Chrlicích
Zámecká
objekty

oběti první a druhé světové války
pomník: Chrlické náměstí 0/01 socha sv. Jana Nepomuckého
sochařská realizace: Chrlické náměstí 0/02 E. Mach
pamětní deska: Chrlické náměstí 1/01 E. Mach
pamětní deska: Chrlické náměstí 1/02 oběti okupace
pamětní deska: Jana Broskvy 3/01
další objekty (13)...


stavby

Fotbalové hřiště
Blümlova Tenisové kurty na Blümlově ulici
Blümlova Kino Sibiř, Svět, Dukla
Ernsta Macha, Rebešovická, U viaduktu Kaple
Zámecká Zvonice v Chrlicích
Zámecká


události

9. 9. 2017
Odhalení pamětní desky Leopolda Šroma 18. 2. 2016
Brněnské dny Ernsta Macha 2016 11. 11. 2014
Nádraží Brno-Chrlice se stalo Nejkrásnějším nádražím ČR v roce 2014 9. 12. 2012
Slavnostní přejmenování železniční stanice Brno-Chrlice 1. 6. 2012
Oslavy 100. vyročí založení slévárny ALFE
další události (15)...Aktualizováno: 10. 05. 2019