Brno-Černovice


popis

1350 - markrabě Jan Jindřich dává ves do doživotní zástavy Půtovi z Holštejna

1379 – 1848 - ves přísluší pod správu kartuziánského kláštera v Králově Poli

1495 - doložen název "Schiernowitz" (AMB, rkp. 48, Flodr/č.960)

1656-1749 - na vrchnostenské půdě postaveno 15 nových chalup

1718 - vystavěna kaple sv. Floriána na Faměrově náměstí

17. století - ves poněmčena, z té doby je zachována i obecní pečeť se znamením rádla

1749 - přeměřeny pozemky - sjednocena velikost lánů, co jí přesahovalo bylo dáno čtvrtláníkům, zahradníkům a domkářům

70. léta 19. století - severně od staré vsi vznikají Nové Brno-Černovice

1861-1863 - postavena zemská psychiatrická léčebna s osově komponovanými renesančními objekty

1863 - zřízena duchovní správa při tehdy postavené kapli sv. Kříže v nově otevřeném zemském ústavu pro choromyslné

70. léta 19. století - severozápadně od vsi postaveno prvních 10 domů - část dostala název Nové Brno-Černovice

1883-1886 - postavena nová železniční trať (vlárská dráha) z Brna na Slatinu

1890 - v Černovicích zahájeno vyučování

1895 - zřízena nová německá škola

1907 - vznik české školy - v části Nové Brno-Černovice

1919 - Brno-Černovice připojeny k Brnu

1925 - dokončena celá zástavba Charbulovy ulice, která se stává hlavní osou nové čtvrti

1926 - podél řeky vybudována tzv. černovická železniční spojka přerovské a vlárské (a českotřebovské) trati

1929 - postavena funkcionalistická budova kina Avion od Josefa Kranze

1959 - počátek stavby prvního panelového sídliště na východním konci Nových Černovic kolem Krausovy a Kneslovy ulice

60. léta 20. století - vznik rozsáhlého areálu ČSAD mezi starými Černovicemi a přerovskou tratí podél Vinohradské ulice

70. a 80. léta 20. století - východně od nových Černovic protažen velký městský dopravní okruh

80. léta 20. století - protažení dálničního přivaděče s mimoúrovňovou křižovatkou s komunikacemi do Líšně, Vinohrad a do Slatiny.

Počet obyvatel v roce 1771 – 423

Počet obyvatel v roce 1991 - 7 221


více informací


osobnosti

Otakar (Otto) Bank
bydliště Leopold Doležal
bydliště Antonín Šudoma
bydliště v roce 1938 Arpád Gazda (Grün)
bydliště doložené v roce 1939 Rudolf Charbula
bydliště
další osobnosti (58)...

objekty

Připomínka zaniklého kostela
pamětní deska: Faměrovo náměstí 0/02 pamětní kříž
kříž: Faměrovo náměstí 0/03 pamětní kříž
kříž: Faměrovo náměstí 0/04 pamětní kříž
kříž: Faměrovo náměstí 0/05 boží muka
boží muka: Hájecká 0/01
další objekty (19)...události

29. 9. 2019
Slavnostní akademie ke 100. výročí založení Sokola Brno IV v Černovicích 25. 9. 2014
Otevření nové budovy Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Brně-Černovicích 24. 1. 2014
Zahájení stavby nové budovy ZZS JMK 13. 12. 2013
Otevření kluziště v Černovicích 19. 9. 2010
Zasazení vánočního stromu
další události (20)...Jis

Aktualizováno: 10. 05. 2019