Nikolaj Muzyčuk


Balbínova 55/04

Nikolaj Muzyčuk (1894–1970) - lékař v Brně-Židenicích


katastr

Židenice


místo

Židenický hřbitov


umístění

čestná skupina u vchodu na Židenický hřbitov, vyčleněná ze skupiny č. 2


popis

Náhrobek tvoří tři vztyčené desky, po obou stranách desky ze světlé žíhané žuly, uprostřed nižší hranol z černé žuly, na něm kovový pravoslavný kříž.
Na ploše hrobu je umístěna další deska se stejným textem, příjmení psáno „Muzičuk“.


poznámka

úprava hrobu vyvolává dojem, jakoby byl druhotně vytvořen a deska, nacházející se na ploše hrobu, snad pochází z hrobu původního


text

MUDr. //
Nikolaj Muzyčuk //
* 25. 11. 1894  † 14. 7. 1970 //ulice

městská část

stavby

Židenický hřbitov
Balbínova 55


související odkazy

osoby na objektu

Nikolaj Muzyčuk
místo posledního odpočinku


MenšAktualizováno: 14. 01. 2019