socha sv. Jana z Boha


Vídeňská 7/02

plastika


katastr

Štýřice


umístění

popis

socha světce Jana z Boha, levá ruka se přidržuje masivního kříže; umístěno na podstavci, na kterém je vytesán nápis


text

pIetas saCra  //
qVaM cratIs VotIs  //
pIIsoVe sVspIrIIs  //
obLIgata  //
gratItVDo  //
obtVLIt  //ulice

městská část


související odkazyAktualizováno: 14. 04. 2020