pamětní kříž


Hády - Pod Hády 0/01

pamětní kříž


katastr

Maloměřice


umístění

1870, polní cesta z Maloměřic vycházející z ulice Pod Hády směrem do Líšně navazující na ulici Hády


popis

litinový kříž se zlaceným Ježíšem Kristem, cedulkou s nápisem INRI s postavou Panny Marie; umístěno na podstavci s nápisem s rytými zlatými písmeny


text

Tento //
svatý Kříž jest //
ku cti a slávě Boží //
postaven od poče- //
stné obce //
Maloměrské //
1870. //
městská částAktualizováno: 11. 01. 2012