Mateřství


ulice Čoupkových 0/01

plastika


katastr

Komín


místo

na volném prostranství před domem


umístění

1976–1977


úprava

2009popis

silueta matky s dítětem; v horizontální draperii naznačena těla a ve vertikální části 2 různě rozměrné koule představující hlavy; tělo je semknuto v jeden celek; rozměry: 240 x 135 x 60 cm
městská část

významné osoby

Antonín Širůček
autor díla


události

27. 2. 2014
Výstava "Antonín Širůček - život a dílo"
další z autorových dělprameny, literatura

Ostatní literatura

"Brno v architektuře a výtvarném umění "

"Antonín Širůček. Výběr ze sochařského, malířského a kreslířského díla"
Aktualizováno: 03. 05. 2022