okupace a osvobození Soběšic


Zeiberlichova x Útěchovská 0/03

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; občané Brna-Soběšic; osvobození Rudou armádou


katastr

Soběšice


místo

v parčíku na křižovatce ulic


umístění

10. 12. 2013


úprava

2019, oprava písma (místo zlacení použita barva měděná)


autor

Ing. Zdeněk Macháček, CSc.


prováděcí firma

MARSTON-CZ s. r. o. Brno


popis

Koncepce památníku je zcela totožná z původním originálem z roku 1972, který se nacházel v parčíku u školy na Zeiberlichově ulici číslo 49.
V podstavci lichoběžníkového tvaru je vklíněn vysoký pylon. Ten je však zhotoven ze dvou kusů. Ty jsou navzájem vůči sobě aretovány dvěma zapuštěnými nerezovými čepy. Všechny celky jsou z leštěného žulového masivu.
Na čelní části podstavce je připevněn nápis "PAMÁTCE OSVOBODITELŮ A OBĚTEM VÁLKY" z písmen typu VERDANA. Na bočních stranách je číselný letopočet „1945“ z písma téhož typu. V horní části pylonu je umístěna pěticípá hvězda.
Na ploše, vytvořené před památníkem ze žulových desek, jsou vyryta a vyzlacena jména 27 občanů Soběšic, obětí války, a text holdu sovětským vojínům a důstojníkům.


poznámka

„V prosinci roku 2013, po více než dvou letech, byl nešťastný památník znovu obnoven. Stalo se tak po dlouhých jednáních v duchu nového zákona, který ošetřuje tyto, již charakterem vojenské památky. Došlo ke kompromisnímu řešení v tom, že pomník bude zachován v původní podobě, jak byl navržen autorem, a bude doplněn do základové plochy vyrytými jmény občanů Soběšic, kteří se staly obětí druhé světové války.
Jako perlička v jednání se projevily dohady o umístění pěticípé hvězdy na pylonu - problém této doby. Vojenský historický ústav v tom měl jasno - hvězda zůstala.
Jednotlivé části památníku jsou zhotoveny ve vysoké kvalitě z plného masivu žuly brněnskou firmou MARSTON. Písmena a číslice letopočtu jsou plastová z obavy před odcizením kovových prvků, opět daň této doby. Absence původní krásné bronzové plastiky na základovém bloku způsobuje chladnost projektu. Plocha tudíž čeká na vhodné dílo některého tvůrce, aby tuto strohost zjemnil. Památník opět stojí. Uzavřela se tak jeho eskapáda, na jejímž počátku stáli obětaví lidé, kterým nebyly lhostejné strasti válečné minulosti, a kteří nezapomněli na ty, kteří se stali její obětí.
Ing. Zdeněk Macháček, CSc.
V Brně Soběšicích - prosinec 2013.

Poznámka:
Soběšický památník bude pravděpodobně svým způsobem raritou tím, že se dvakrát boural a třikrát stavěl.“
Za informace a poskytnuté fotografie Ing. Macháčkovi děkujeme.
Poznámka autorky encyklopedického hesla: Ing. Macháček přesně vystihl problémy dnešní doby s pomníky a pamětními deskami (krádeže kovů, snahy o různé historické „úpravy“ atp.). Je proto vždy potěšující, když se podaří pomník obnovit, a věříme, že si svých památek budeme vážit (-Menš).


text

Památce osvoboditelů a obětem války //

1945 //

Občané Soběšic padlí při osvobození //
Jan Grulich //
Eduard Hašek //
Antonie Hašková //
Alois Chloupek //
Marie Krejčová //
Emil Leinweber //
Stanislav Majer //
Oskar Nedopil //
Zdena Pluháčková //
František Preč st. //
Jindřich Rutta //
Stanislav Řehůřek //
František Sladký //
Antonie Sladká //
Alfons Sukaný //
Antonín Špatný //

Umučení v koncentračních táborech //
Josef Dofek //
František Dohnal //
František Drápela //
Oldřich Hlaváček //
Jan Pospíšil //
Karel Štěpánek //
Jaroslav Zeiberlich //
Alois Buchta //
Karel Kotlan //
František Šenk //

Padlí v zahraničí //
št. prap. letectva „in memoriam“ //
Karel Weiss //

V boji o Soběšice položilo své chrabré životy 54 rudoarmějců. Byli dočasně //
pohřbeni ve společném hrobě na zahradě v trati U cihelny dnes Útěchovská 2. //
Později po exhumaci byli převezeni do pamětní mohyly v královopolském parku //
na Božetěchově ulici. //
Sovětským vojínům a důstojníkům 3. praporu 761. pluku 317. budapešťské //
střelecké divize Řádu rudého praporu, vděční občané Soběšic. //
Sovetskim soldatam i oficeram 3-ego bataljona 761-ego polka //
317-oj krasnoznamennoj budapeštskoj strelkovoj diviziji, //
blagodarnyje žitěli Soběšice //


obrazy

objekty

pomník padlých rudoarmějců
pomník: Útěchovská 2/01 památník osvoboditelů
pomník: Zeiberlichova 49/03 x Útěchovská okupace a osvobození
pomník: Zeiberlichova x Útěchovská 0/02městská část

osoby na objektu

zobrazit


MenšAktualizováno: 28. 11. 2019