oběti první světové války


Svatoplukova - kasárna Židenice 84/01

válka a odboj 1914–1919; místa bojišť příslušníků pěšího pluku 10 Jana Sladkého Koziny


katastr

Židenice


místo

původně na nádvoří kasáren na Šumavské č. 4 (1928–1939)


existence

pomník již neexistuje


umístění

27. 6. 1948


odstranění

po roce 1950 (?)


autor

architekt Jan Zázvorka


prováděcí firma

F. K. Racek Brno


popis

Na třístupňovém kamenném podstavci byly umístěny dva na sebe postavené kvádry z leštěné slezské žuly; písmo ryté zlacené.
Výzdoba: na horním kvádru vpředu byl zobrazen plastický znak Republiky československé, na zadní straně byla symbolická chodská psí hlava. Na spodním kvádru po všech stranách se nacházely texty ve vztahu k historii pluku.
Jména padlých a zemřelých příslušníků pěšího pluku 10 byla vložena již do schránky základního kamene, na pomníku po bocích byla uvedena bojiště v Rusku a také místa bojů o Těšínsko a Slovensko.


poznámka

Pomník byl poprvé odhalen na nádvoří kasáren na Šumavské ulici dne 25. 11. 1928, a to v rámci oslav 11. výročí pluku.
V prvních měsících okupace v roce 1939 byl proveden převoz tohoto pomníku do bezpečí obce Proseč – dnes součást obce Březina (u Křtin), převoz provedli občané této obce vlastními potahy, i když pomník vážil celkově 240 tun. Odvoz byl odborně řízen firmou Kukla z Brna-Židenic. Pomník byl usazen na prosečské návsi kousek od zvonice před domem číslo popisné 20 (dnes Březina 120).
V roce 1940 se o tomto převozu dozvěděla německá okupační zpráva, a protože 10. pěší pluk Jana Sladkého Koziny byl rozpuštěn, měl být jako památka zničen i tento pomník.
V roce 1943 bylo definitivně rozhodnuto, že veškeré památníky na český odboj proti Němcům musí být zlikvidovány, což ovšem místní občané odmítli. Bylo rozhodnuto, že bude obložen velkými tabulemi černého skla, které vyrobila firma Šmidla ze Křtin. Na přední tabuli byl nápis s věnováním padlým vojákům z Proseče v první světové válce. Německé úřady tak byly oklamány a pomník zůstal zachován.
Po druhé světové válce byl pomník obnoven v původním vzhledu. V roce 1948 byl převezen zpět do Brna a umístěn na nádvoří Svatoplukových kasáren v Brně-Židenicích. Téhož roku, 27. června, se pak v rámci výročí založení 10. pěšího pluku konala slavnost, kdy byl pomník slavnostně znovu odhalen a to za přítomnosti mnohých občanů obce Proseč včetně představitelů obce. Předseda MNV Jaroslav Pokladník a člen MNV Antonín Kvíčala obdrželi diplom a Chodské medaile (ražené na paměť 30. výročí založení 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny) za opatrování a zachránění pomníku v době okupace.
(Informace k osudům pomníku po březnu 1939 a fotografie poskytl Mgr. Martin Habáň z Březiny.)


text

(přední strana)
Pěší pluk 10 // Jana Sladkého Koziny // svým nezapomenutelným // hrdinům // kteří položili ve světové // válce životy za // svobodu vlasti. //

(zadní strana)
Zde byli jsme věky a zde také budeme (neznáme řádkování, citováno podle dobových novin -Menš).

(na boku vpravo)
Chudeljanská // Vladivostok // Kordon // Durovka - N. Udinsk // Sold. Pismjanka // Čerdaly - Časovna // Kaněvka // Kijukvennaja // (popis podle tisku -Menš).

(na boku vlevo)
Skočov // Ipola // Lučenec // Zvolen //objekty

oběti první světové války
pomník: Šumavská 4/01
pomník byl původně odhalen na tomto místě


ulice

Svatoplukova
místo znovuodhalení pomníku


městská část

významné osoby

Ferdinand Pražský
při odhalení poděkoval občanům Proseče za záchranu pomníku v době okupace Karel Racek
sochař, realizační firma


události

27. 6. 1948
Oslavy 30. výročí založení 10. pěšího pluku „Jana Sladkého Koziny“


MenšAktualizováno: 10. 06. 2021