Internetová encyklopedie dějin Brna

pomník: oběti první světové války

oběti první světové války


 • Svatoplukova - kasárna Židenice 84/01


 • válka a odboj 1914–1919; místa bojišť příslušníků pěšího pluku 10 Jana Sladkého Koziny


 • katastr

  Židenice

 • místo

  původně na nádvoří kasáren na Šumavské č. 4 (1928–1939)


 • existence

  pomník již neexistuje

 • umístění

  27. 6. 1948

 • odstranění

  po roce 1950(?)


 • autor

  architekt Jan Zázvorka

 • prováděcí firma

  F. K. Racek Brno

 • popis

  Na třístupňovém kamenném podstavci byly umístěny dva na sebe postavené kvádry z leštěné slezské žuly; písmo ryté zlacené.
  Výzdoba: na horním kvádru vpředu byl zobrazen plastický znak Republiky československé, na zadní straně byla symbolická chodská psí hlava. Na spodním kvádru po všech stranách se nacházely texty ve vztahu k historii pluku.
  Jména padlých a zemřelých příslušníků pěšího pluku 10 byla vložena již do schránky základního kamene, na pomníku po bocích byla uvedena bojiště v Rusku a také místa bojů o Těšínsko a Slovensko.


 • poznámka

  Pomník byl poprvé odhalen na nádvoří kasáren na Šumavské ulici dne 25. 11. 1928, a to v rámci oslav 11. výročí pluku.
  V prvních měsících okupace v roce 1939 byl proveden převoz tohoto pomníku do bezpečí obce Proseč – dnes součást obce Březina (u Křtin), převoz provedli občané této obce vlastními potahy, i když pomník vážil celkově 240 tun. Odvoz byl odborně řízen firmou Kukla z Brna-Židenic. Pomník byl usazen na prosečské návsi kousek od zvonice před domem číslo popisné 20 (dnes Březina 120).
  V roce 1940 se o tomto převozu dozvěděla německá okupační zpráva, a protože 10. pěší pluk Jana Sladkého Koziny byl rozpuštěn, měl být jako památka zničen i tento pomník.
  V roce 1943 bylo definitivně rozhodnuto, že veškeré památníky na český odboj proti Němcům musí být zlikvidovány, což ovšem místní občané odmítli. Bylo rozhodnuto, že bude obložen velkými tabulemi černého skla, které vyrobila firma Šmidla ze Křtin. Na přední tabuli byl nápis s věnováním padlým vojákům z Proseče v první světové válce. Německé úřady tak byly oklamány a pomník zůstal zachován.
  Po druhé světové válce byl pomník obnoven v původním vzhledu. V roce 1948 byl převezen zpět do Brna a umístěn na nádvoří Svatoplukových kasáren v Brně-Židenicích. Téhož roku, 27. června, se pak v rámci výročí založení 10. pěšího pluku konala slavnost, kdy byl pomník slavnostně znovu odhalen a to za přítomnosti mnohých občanů obce Proseč včetně představitelů obce. Předseda MNV Jaroslav Pokladník a člen MNV Antonín Kvíčala obdrželi diplom a Chodské medaile (ražené na paměť 30. výročí založení 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny) za opatrování a zachránění pomníku v době okupace.
  (Informace k osudům pomníku po březnu 1939 a fotografie poskytl Mgr. Martin Habáň z Březiny.) 


 • text

  (přední strana)
  Pěší pluk 10 // Jana Sladkého Koziny // svým nezapomenutelným // hrdinům // kteří položili ve světové // válce životy za // svobodu vlasti. //

  (zadní strana)
  Zde byli jsme věky a zde také budeme (neznáme řádkování, citováno podle dobových novin -Menš).

  (na boku vpravo)
  Chudeljanská // Vladivostok // Kordon // Durovka - N. Udinsk // Sold. Pismjanka // Čerdaly - Časovna // Kaněvka // Kijukvennaja // (popis podle tisku -Menš).

  (na boku vlevo)
  Skočov // Ipola // Lučenec // Zvolen //


 • obrazy

  img16662.jpg


 • objekty

  oběti první světové války
  pomník: Šumavská 4/01
  pomník byl původně odhalen na tomto místě


 • ulice

  Svatoplukova
  místo znovuodhalení pomníku


 • městská část

  Brno-Židenice


 • významné osoby

  Ferdinand Pražský
  při odhalení poděkoval občanům Proseče za záchranu pomníku v době okupace Karel Racek
  sochař, realizační firma


 • události

  27. 6. 1948
  Oslavy 30. výročí založení 10. pěšího pluku „Jana Sladkého Koziny“


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 28. 03. 2019

Znovuodhalení pomníku pěšího pluku č. 10 (27. 6. 1948 v Brně v kasárnách Židenice ve Svatoplukově ulici). Zdroj: Zámek Slavkov – Austerlitz, fond Pražský – Slavkovský, karton 3, přír. č. 142/74/3; za poskytnutí snímku děkujeme.