postavení školy


Blanenská 1/01

stavba školy v Brně-Jehnicích


katastr

Jehnice


místo

ve vstupním prostoru školy


umístění

1895


přemístění

1995


úprava

Někdy po roce 1918 desku upravili. Na zadní stranu stěnu vytesal kameník text, kde vynechána pasáž se jménem císaře. Nově doplněna informace o vzniku Československé republiky.prováděcí firma

Johann Tomola


popis

mramor, písmo ryté zlacené


poznámka

Signováno vpravo dole "J. Tomola".
Deska původně ve staré budově, osazena na dnešní místo po rekonstrukci a dostavbě školy. Druhá podoba desky byla sňata zřejmě po roce 1939, protože připomínala vznik republiky.


text

Vystavena //
za panování //
Jeho Veličenstva //
císaře //
Františka Josefa I. //
L. P. 1895. //
František Kubíček //
starosta v Jehnicích //
Josef Vacek //
starosta v Ořešíně //
Blažej Tišnovský
předseda míst. škol. rady. //

(Text na zadní straně:)
Vystavena //
roku 1895. //
Frant. Kubíček      Josef Vacek //
starosta v Jehnicích.      starosta v Ořešíně. //
Blažej Tišnovský //
předseda míst. škol. rady. //
28. X. 1918 //
prohlášena //
Čs. republika. //ulice

městská část

významné osoby

Johann Eduard Tomola
autor pamětní desky


události

7. 6. 2005
Dokumentace pamětní desky stavby školy v Brně-Jehnicíchsouvisející odkazyMenšAktualizováno: 09. 03. 2019