strom Ginkgo biloba


Lidická x Lužánky 0/13

Strom je zástupcem řádu jinanů, pochází z Číny. Někteří jedinci se mohou dožít až 2 000 let. V českých zemích se začal pěstovat poprvé kolem roku 1809. Typickým znakem jsou listy s dvojlaločným tvarem, které se na podzim barví žlutě. Listy se využívají ve farmacii. Kvete v květnu, plodem jsou bukvice velikosti třešně, které silně páchnou (použito z textu vysvětlující tabule -Menš).


katastr

Černá Pole


místo

při hlavní cestě parku Lužánky za Domem dětí a mládeže


popis

strom Ginkgo biloba - Jinan dvojlaločnýobjekty

kašna se sousoším tří puttů
kašna: Lidická x Lužánky 0/14
součást výzdoby parku


ulice

městská část

stavby

park Lužánky
Lidická 50


MenšAktualizováno: 18. 08. 2016