oběti druhé světové války


Sokolova 4/02

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; občané Horních Heršpic


katastr

Horní Heršpice


místo

vpravo od vchodu mezi okny v přízemí


umístění

1945


autor

Michenka


popis

obdélná na šířku, bronzová na mramorovém podkladě s vyrytým znakem ČSR a vavřínovou ratolestí v levém horním rohu; rytý tmavý nápis


text

Nehynoucí čest památce mučedníků svobody //
H. Heršpice 1939–1945 //


(sloupec vlevo:)
Josef Morávek //
řídící učitel //
nar. 8. 8. 1888 zatčen 1. 9. 1939 //
† 7. 8. 1941 v Buchenwaldě //

Bohuslav Kratochvíl, úředník //
nar. 22.  1. 1912 zatčen 27. 2. 1940 //
† 25. 9. 1942 při znovuzatčení //


(sloupec uprostřed:)
Jan Hrdlička, městský zaměstnanec //
nar. 9. 2. 1883 zatčen 15. 9. 1942 //
† 29. 9. 1942 //
v Kounicových kolejích v Brně //

Valentin Řehák, inspektor ČSD //
nar. 8. 2. 1888 zatčen   10. 6. 1940 //
† 6. 12. 1942 //
v Butzbachu //

Gustav Košulič, pošt. úředník //
nar. 2. 7. 1911 zatčen 15. 3. 1940 //
popraven 12. 3. 1943 //
Berlín – Plötzensee //


(sloupec vpravo:)
Stanislav Dufek, úředník //
nar. 14. 1. 1903 zatčen 15. 9. 1942 //
popraven 15. 7. 1943 //
ve Vratislavi //

František Jeníček, pol. praporčík //
nar. 28. 12. 1889 zatčen 15. 9. 1942 //
popraven 26. 8. 1943 //
ve Vratislavi //

Vladimír Horák, zámečník //
nar. 27. 4. 1914 zatčen 7. 6. 1944 //
† 14. 2. 1945 v Terezíně //

Nezapomenem //ulice

městská část

související odkazyMenšAktualizováno: 01. 12. 2019