káznice na Cejlu


Cejl 71/02

pamětní tabule zobrazuje zcela nahodilý výběr jmen lidí, kteří v dlouhé době existence káznice prošli tímto vězením jako vězni, nebo zde byli popraveni, jsou zde uvedena i jména osobností, které svou činností profesní či lidumilnou o vězněné pečovali


katastr

Zábrdovice


místo

ve vstupní chodbě budovy káznice


umístění

červenec 2016


poznámka

Objekt vyvolal negativní reakci veřejnosti, protože vedle skutečných osobností, které zde trpěly za ideály svobody a demokracie, jsou uvedena i jména brněnských příslušníků gestapa, popravených na základě rozsudků MLS po osvobození ČSR.
Koordinátorka projektu „Káznice“ Tereza Chrástová uvedla: „Výčet mnoha jmen ilustruje historii objektu od osmnáctého do poloviny dvacátého století. V jednom objektu se potkávali jak stoupenci, tak odpůrci různých režimů, pozitivní i negativní osobnosti. Chceme, aby nad tím lidé přemýšleli.“ (text ponecháváme v původní pravopisné podobě -Menš). Výběr jmen je zcela nahodilý, ani člověk znalý historie se nemůže třeba podle barvy nápisu orientovat, kdo je „pozitivní i negativní osobností“.

Autorka tohoto encyklopedického hesla souhlasí s názorem, který publikoval pan Michal Sklenář: „Před dvěma lety jsem položil kytici obětem nacistického teroru v koncentračním táboře v rakouském Mauthausenu. Asi bych byl dost na rozpacích, kdybych mezi nimi našel třeba jméno velitele této hrůzné mučírny Franze Zierreise, i když ho tam po válce Američané věznili a zemřel tam. Rakušané zkrátka projevili trochu víc citu než tvůrci pamětní desky v káznici na Cejlu.“
(viz o tom i v Brněnském deníku z 22. 11. 2016)


ulice

městská část

stavby

osoby na objektu

zobrazitMenšAktualizováno: 29. 10. 2020