Lípa svobody


Božetěchova 2/07

Příslušníci Československého Pluku svobody číslo 3 zasadili v zahradě bývalé kadetní školy „Lípu svobody“, kterou veřejnosti předali na lidové slavnosti konané ve slavnostní den 1. května.


katastr

Královo Pole


místo

v zahradě bývalé kadetní školy


umístění

1. 5. 1919


poznámka

„Lípy svobody“ byly vysazovány na počest vzniku Československé republiky. Již 30. října 1918 uveřejnily pražské „Národní listy“ výzvu českým okrašlovacím spolkům:
„K trvalé památce dnů českého vzkříšení ze trudů třistaletého útisku sázejte na význačná místa krajinná „Lípy svobody“. Kde by pozdní podzim toho nedovolil, stanovte již nyní nejvhodnější body.“
Výzva se setkala s velikým ohlasem, přihlásily se k ní další spolky a organizace, velkou iniciativu vyvinul zvláště Sokol. Později se začaly pamětní lípy vysazovat jak k výročím spojeným se vznikem republiky (nejvíce snad k 50. výročí republiky v roce 1968), ale i k různým slavnostním okamžikům v historii obcí a měst, spolků, význačných osob atp.


text

případný text zatím neznámeměstská část

události

1. 5. 1919
Zasazení „Lípy svobody“ v Brně-Králově Poli


prameny, literatura

MenšAktualizováno: 16. 09. 2018