bratři Haasovi


Bezručova 5/01

pamětní deska Pavla a Huga Haasových odhalená při příležitosti 50. výročí úmrtí Huga Haase


katastr

Staré Brno


místo

na průčelí domu mezi okny přízemí


popis

obdélná na šířku, písmo ryté, bez výzdoby


poznámka

Iniciátorem vzniku této pamětní desky je pan Martin Cibulka (inicioval i vznik pamětní desky Nataši Gollové v Údolní ulici - odhalena v roce 2016).
Finanční prostředky na výrobu a instalaci desky bratrů Haasových vybíral prostřednictvím transparentního účtu StaroBrněnských novin. Přestože byla oslovena i řada institucí, na tuto akci přispěli pouze čtenáři tohoto periodika.
Za podklady i obrazový materiál děkujeme panu Martinu Cibulkovi.


text

V tomto domě se narodili bratři //
Hugo Haas (1901–1968) //
herec a režisér //
Pavel Haas (1899–1944) //
hudební skladatel //ulice

městská část

události

1. 12. 2018
Odhalení pamětní desky bratrů Haasových


osoby na objektu

JisAktualizováno: 18. 11. 2022