100 let Velkého Brna


Lidická x Lužánky 0/16

památný strom byl vysazen ke 100. výročí vzniku Velkého Brna


umístění

23. 4. 2019


popis

stromem je lípa srdčitá (Tilia cordata), na jejím ohrazení se umístěna tabulka s textem, písmo černě zbarvené, výzdoba: vpravo nahoře logo Brna, vlevo nahoře lego oslav


text

100 let Velké Brno //
Lípa srdčitá (Tilia cordata) //
Tento strom byl vysázen 23. 4. 2019 primátorkou //
města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou u příležitosti //
100. výročí vzniku Velkého Brna. To vzniklo v roce 1919 //
připojením 23 sousedních obcí k tehdejšímu Brnu. //


ulice

městská část

významné osoby

Markéta Vaňková
primátorka Brna, zasadila památný strom


osoby na objektu

MenšAktualizováno: 24. 04. 2019