100 let Velkého Brna


Lidická x Lužánky 0/16

památný strom byl vysazen ke 100. výročí vzniku Velkého Brna


katastr

Černá Pole


místo

umístění

23. 4. 2019


popis

stromem je lípa srdčitá (Tilia cordata), na jejím ohrazení se umístěna tabulka s textem, písmo černě zbarvené, výzdoba: vpravo nahoře logo Brna, vlevo nahoře lego oslav


text

100 let Velké Brno //
Lípa srdčitá (Tilia cordata) //
Tento strom byl vysázen 23. 4. 2019 primátorkou //
města Brna JUDr. Markétou Vaňkovou u příležitosti //
100. výročí vzniku Velkého Brna. To vzniklo v roce 1919 //
připojením 23 sousedních obcí k tehdejšímu Brnu. //


ulice

městská část

významné osoby

Markéta Vaňková
primátorka Brna, zasadila památný strom


stavby

park Lužánky
Lidická 50


osoby na objektu

MenšAktualizováno: 07. 11. 2022