socha „Osvobozené vlasti“


Palackého náměstí 0/12

řečkovický rodák Eduard Černohlávek, ruský legionář, vytvořil a daroval obci sochu „Osvobozené vlasti“


katastr

Řečkovice


místo

prostranství před domem poblíž dnešní cukrárny „Větrník“


existence

sochařská realizace již neexistuje


umístění

15. 6. 1926


přemístění

1939popis

na odstupňovaném válcovitém podstavci se nacházela socha dívky se vztyčenými pažemi, v nichž držela sokola s rozepjatými křídly, bronzový nápis a státní znak umístěny na podstavci


poznámka

Původně na místě stávalo sousoší sv. Jana Nepomuckého, které bylo v roce 1921 přeneseno ke kostelu. Základní kámen k pomníku byl položen 28. 10. 1923. Vlastenecky laděný nový pomník byl po okupaci ČSR rozebrán a ukryt tak pečlivě, že se jej nepodařilo po válce najít. Je možné, že ti, kteří statečně pomník ukryli, sami okupaci nepřežili a nemohli vydat svědectví o úkrytu.
Teprve nedávno neúnavná badatelka o historii Řečkovic, paní Ludmila Ulrichová, zjistila, že torzo pomníku se nachází na soukromé zahradě. Při stavbě nákupního střediska „Vysočina“ v osmdesátých letech dvacátého století totiž bagr odkryl torzo sochy, jeden z pracovníků si je převezl na svůj pozemek a tak zachránil před zničením.


text

Osvobozené vlasti //


objekty

sousoší sv. Jana Nepomuckého
plastika: Palackého náměstí 0/07
na místě sousoší sv. Jana Nepomuckého byl umístěn pomník „Osvobozené vlasti“významné osoby


MenšAktualizováno: 13. 03. 2020