80. výročí otevření budovy hasičské stanice


Lidická 61/01

pamětní deska připomíná 80. výročí otevření tehdy nejmodernější budovy hasičské budovy v ČSR


katastr

Veveří


místo

na sloupu mezi vjezdy pro požární vozidla


umístění

12. 6. 2020 v 10.30 hodin


popis

obdélná na šířku, písmo černé, vlevo znak Hasičského záchranného sboru České republiky, vpravo znak města Brna (oba znaky v příslušných barvách), v dolní části QR kód s odkazem na webové stránky HZS JMK


poznámka

v době odhalení první pamětní deska s QR kódem v Brně


text

Hasičská stanice Lidická //
12. 6. 1940 //
slavnostně otevřena //
vybudovalo město Brno //ulice

městská část

události

12. 6. 2020
Slavnost odhalení pamětní desky (80. výročí hasičské stanice)


prameny, literatura

MenšAktualizováno: 19. 06. 2020